อบรมครูคัดกรองเด็กพิเศษ

โพสต์26 ส.ค. 2559 09:13โดยสพป. ยโสธร 2
การอบรมครูคัดกรองเด็ดพิเศษ  " หลักสูตรครูคัดกรองเด็กพิเศษทางการศึกษาการจัดการเรียนรวม"  ในวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้คัดเลือกครูที่รับผิดชอบเด็กพิเศษเรียนรวม เครือข่ายละ ๓ คนใน ๑๗ เครือข่าย  รวมผูู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๖๓ คน 


Comments