ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ที่นำร่องการจัดการศึกษาพิเศษ

โพสต์27 ส.ค. 2559 05:20โดยสพป. ยโสธร 2   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 00:01 ]
   
ความคิดเห็น
yst2 admin
yst2 admin
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต2 
382 ถนนวารีราชเดช  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 35140 โทร  045- 789645  แฟกซ์. 045-789477 http://www.yst2@esdc.go.th  ติดต่อ admin กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง โทร.092-096-1028
ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ที่นำร่องการจัดการศึกษาพิเศษ
บันทีกฉบับร่างเวลา 14:00
บันทึก
ยกเลิก
แทรก
รูปแบบ
ตาราง
การออกแบบ
ความช่วยเหลือ
 
 
 
ปกติ
 
 
10 จุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<HTML>
3 คูณ 1

ศึกษาดูงานขอนแก่นเขต ๒ อำเภอบ้านไผ่ และโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่อุทิศ คณะศึกษาดูงาน ทั้งสิ้น ๔๕ คน รอง สพป.ยโสธร เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ผ่านการอบรมคัดกรอง โรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

Comments