ข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ที่นำร่องการจัดการศึกษาพิเศษ

โพสต์27 ส.ค. 2559 05:20โดยสพป. ยโสธร 2   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 00:01 ]

   
ความคิดเห็น
yst2 admin
yst2 admin
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต2 
382 ถนนวารีราชเดช  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 35140 โทร  045- 789645  แฟกซ์. 045-789477 http://www.yst2@esdc.go.th  ติดต่อ admin กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง โทร.092-096-1028
ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ที่นำร่องการจัดการศึกษาพิเศษ
บันทีกฉบับร่างเวลา 14:00
บันทึก
ยกเลิก
แทรก
รูปแบบ
ตาราง
การออกแบบ
ความช่วยเหลือ
 
 
 
ปกติ
 
 
10 จุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<HTML>
3 คูณ 1

ศึกษาดูงานขอนแก่นเขต ๒ อำเภอบ้านไผ่ และโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่อุทิศ คณะศึกษาดูงาน ทั้งสิ้น ๔๕ คน รอง สพป.ยโสธร เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ผ่านการอบรมคัดกรอง โรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

อบรมครูคัดกรองเด็กพิเศษ

โพสต์26 ส.ค. 2559 09:13โดยสพป. ยโสธร 2

การอบรมครูคัดกรองเด็ดพิเศษ  " หลักสูตรครูคัดกรองเด็กพิเศษทางการศึกษาการจัดการเรียนรวม"  ในวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้คัดเลือกครูที่รับผิดชอบเด็กพิเศษเรียนรวม เครือข่ายละ ๓ คนใน ๑๗ เครือข่าย  รวมผูู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๖๓ คน 


งานมหกรรมเด็กพิเศษ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:08โดยยโสธร กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 08:26 โดย สพป. ยโสธร 2 ]งานมหกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเสมอภาคโดยมีนายประสงค์ สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธี และนายอติศักด์ ไนยะกูล รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ผู้กล่าวรายงาน  นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน ทั่งสิ้น ๓๕๗ คน  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ   ๑.เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษาแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ .เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ ๓. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและบริหารและครู นักเรียน ได้จัดแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ

1-3 of 3