การพัฒนาภาษาอังกฤษ(PEER Center)

โพสต์26 ส.ค. 2559 04:05โดยyst2 admin
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Ċ
1.pdf
(769k)
yst2 admin,
26 ส.ค. 2559 04:05
Ċ
2.pdf
(819k)
yst2 admin,
26 ส.ค. 2559 04:05
Ċ
3.pdf
(417k)
yst2 admin,
26 ส.ค. 2559 04:05
Ċ
4.pdf
(515k)
yst2 admin,
26 ส.ค. 2559 04:05
Ċ
yst2 admin,
26 ส.ค. 2559 04:05
Comments