ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยนางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 03:52 โดย สพป. ยโสธร 2 ]

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเดือน กรกฏาคม- พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑  มกราคม ๒๕๖๐ ดังไฟล์ที่แนบĊ
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 03:39
Comments