หน้าหนังสือราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

โพสต์26 ส.ค. 2559 04:12โดยสพป. ยโสธร 2

ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การพัฒนาภาษาอังกฤษ(PEER Center)

โพสต์26 ส.ค. 2559 04:05โดยสพป. ยโสธร 2

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยยโสธร กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 03:52 โดย สพป. ยโสธร 2 ]


กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเดือน กรกฏาคม- พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑  มกราคม ๒๕๖๐ ดังไฟล์ที่แนบ1-3 of 3