ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ą
002.jpg
(401k)
สพป. ยโสธร 2,
6 ส.ค. 2559 05:39
ą
003.jpg
(546k)
สพป. ยโสธร 2,
6 ส.ค. 2559 05:40
ą
004.jpg
(529k)
สพป. ยโสธร 2,
6 ส.ค. 2559 05:40
Comments