มหกรรมเด็กพิเศษ

วิดีโอ YouTube

หนังสือราชการ สพป.ยโสธรเขต2

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 04:12 โดย yst2 admin
 • การพัฒนาภาษาอังกฤษ(PEER Center) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 04:05 โดย yst2 admin
 • ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 หน้าหนังสือราชการกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดงานศิลปหัตกรรมน ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 03:52 โดย yst2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ประกาศล่าสุด

 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมมอสเตสซอรี่ วันที่ ๗  กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม  โดยดรนิรมล  ตู้จินดา  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นประธานในพิธี

 • ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ที่นำร่องการจัดการศึกษาพิเศษ    Čđเพิ่มไฟล์ความคิดเห็นyst2 adminกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต2 382 ถนนวารีราชเดช  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 35140 โทร  045- 789645  แฟกซ์. 045-789477 http://www.yst2@esdc.go.th  ติดต่อ admin กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง โทร.092-096-1028กิจกรรมล่าสุดของไซต์|รายงานการละเมิด|พิมพ์หน้าเว็บ|นำออกสิทธิ์การเข้าถึง|ขับเคลื่อนโดย Google Sitesศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ที่นำร่องการจัดการศึกษาพิเศษบันทีกฉบับร่างเวลา 14:00บันทึกยกเลิกแทรกรูปแบบตารางการออกแบบความช่วยเหลือ   ปกติ  10 จุด                     <HTML>3 คูณ 1ศ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2559 00:01 โดย yst2 admin
 • อบรมครูคัดกรองเด็กพิเศษ การอบรมครูคัดกรองเด็ดพิเศษ  " หลักสูตรครูคัดกรองเด็กพิเศษทางการศึกษาการจัดการเรียนรวม"  ในวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้คัดเลือกครูที่รับผิดชอบเด็กพิเศษเรียนรวม เครือข่ายละ ๓ คนใน ๑๗ เครือข่าย  รวมผูู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๖๓ คน 
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 09:13 โดย yst2 admin
 • งานมหกรรมเด็กพิเศษ “งานมหกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเสมอภาคโดยมีนายประสงค์ สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธี และนายอติศักด์ ไนยะกูล รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ผู้กล่าวรายงาน  นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน ทั่งสิ้น ๓๕๗ คน  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ   ๑ ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 08:26 โดย yst2 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer

yst2@esdc.go.th